JOGI TUDNIVALÓK

Tinnitus Hungary Kft. weboldalának használati feltételei


Engedélyezett Használat

A Weboldalhoz történő hozzáférésnek és használatának feltétele, hogy Ön egyetértsen, és maradéktalanul betartsa az alábbi feltételeket. A Használati feltételek vonatkoznak a Tinnitus Hungary kft. honlapjára tett minden egyes látogatásra és annak használatára, valamint az összes olyan információra és/vagy szolgáltatásra, melyet Ön a jelen Honlapon keresztül kap . A Weboldal használata kizárólag a feltételek betartása mellett engedélyezett. A Tinnitus Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy azon személyek a Weboldalhoz történő hozzáférését és felhasználását korlátozza, akikről úgy véli, hogy nem tartják be ezen feltételeket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Tinnitus Hungary Kft. bármikor módosíthatja a Weboldalon megjelenő információkat, ideértve a használati feltételeket is.

Bemutatkozunk

A Weboldalt a Tinnitus Hungary Kft. működteti, mely a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által Cg 01-09-941731 cégjegyzékszámon bejegyzett társaság, és amelynek székhelye 1082 Budapest, Futó u. 47-53. alatt található. Minden "mi", "mienk" és "minket" hivatkozás a Tinnitus Hungary Kft. vonatkozik.

Információk és felelősség

Az információk csak általános tájékoztatás céljára szolgálnak, és nem minősülnek tanácsnak. A Tinnitus Hungary Kft. nem tehető felelőssé semmiféle, a jelen honlap használatából (vagy annak nem használhatóságából) származó kárért, beleértve a számítógépes vírusok által, az Információk nem megfelelősége vagy hiányossága miatt okozott károkat is, kivéve, ha az ilyen kár a Tinnitus Hungary Kft. részéről fellépő szándékos károkozó magatartás vagy súlyos gondatlanság következménye. A Tinnitus Hungary Kft. nem tehető felelőssé semmiféle, a honlap nem megfelelősége, időszerűtlensége vagy pontatlansága következtében bekövetkező kárért sem.

Továbbá, a tinnitus Hungary Kft. nem tehető felelőssé semmiféle, az elektronikus kommunikációs eszközök használatából eredő károkért sem, ideértve de nem csak erre korlátozódóan az elektronikus kommunikációban fellépő hibák vagy késedelmek, az elektronikus kommunikáció harmadik fél ill. az elektronikus kommunikációra valamint a vírusok továbbítására használt számítógépes programok általi elfogása vagy manipulálása okozta károkat is.

Harmadik felek információi

A harmadik felektől származó információ az adott harmadik fél személyes véleményének kifejezése. A Tinnitus Hungary Kft. nem tehető felelőssé és nem vállal felelősséget az ilyen információkért.

A jelen honlapon található hiperhivatkozások a látogatókat harmadik felek által üzemeltetett honlapokra irányíthatják. A Tinnitus Hungary Kft. nem tehető felelőssé az ilyen külső honlapok tartalmáért és működéséért. A Tinnitus Hungary Kft. továbbá nem tehető felelőssé az ilyen külső honlapokon kínált termékek vagy szolgáltatások minőségéért.

Szellemi tulajdon

Hacsak másként nincs meghatározva, a jelen honlap összes szellemi tulajdonjoga a Tinnitus Hungary Kft. tulajdonában marad. Ezek a jogok magukba foglalják, a weboldalon található minden képi és szöveges tartalmat, illetve azok elrendezését, ezek bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Tinnitus Hungary Kft. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Vegyes Rendelkezések

A jelen Weboldal használatára a magyar jog az irányadó, és a Weboldal használatával Ön jóváhagyja Budapest, Magyarország bíróságainak kizárólagos illetékességét az Ön és cégünk között felmerülő jogvitákban. Amennyiben a használati feltételek valamely része érvénytelennek vagy jogellenesnek minősülne, akkor azt a jelen feltételekből eltávolítjuk, de a többi rendelkezés továbbra is érvényes marad.